نقد توافق هسته‌ای لوزان در یک مستند

نیمی از این مستند، خارج از ایران تصویربرداری شده است و به گفتگو با استادان دانشگاه و دانشجویان کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در خصوص برنامۀ هسته‌ای ایران و فشارهای غرب و همچنین استفاده‌های دوگانه از فناوری هسته‌ای در جهان می‌پردازد.

همچنین در این مستند با شخصیت‌هایی مانند «دکتر اکبر اعتماد» اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش از انقلاب در رابطه با این روزهای صنعت هسته‌ای کشور گفتگو صورت گرفته است.

برخی استادان مطرح دانشگاه در ایران نیز در این مستند به واکاوی سیاست‌های غرب در مذاکرات هسته‌ای پرداخته‌اند.

«از هیروشیما تا لوزان» ضمن به تصویر کشیدن جنایات هسته‌ای آمریکا در سال‌های گذشته، به مذاکرات اخیر در لوزان و بدعهدی‌های آمریکا نیز اشاره خواهد کرد.

پیش از این، قرار بود این مستند هفتۀ گذشته و در روز فناوری هسته‌ای پخش شود؛ که بنا بر مصالحی پخش آن به تعویق افتاد.

http://www.fetan.ir/home/7262

http://www.salamsarbedar.com/vdch.wnwt23nqzftd2.html#

http://ayaronline.ir/1394/02/119742.html

http://www.ourpresident.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C/%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF

http://mostazafin.tv/images/video/76/az-hiroshima-ta-lozan.mp4

/ 0 نظر / 22 بازدید